University Format

Terug naar producten en diensten

University Format "High Potentials deliveries" ( 2 x 7 dagen)

If a company only knew what a company already knows... Alle kennis en oplossend vermogen is in potentie in een organisatie aanwezig. In dit University programma vervullen high potentials van de onderneming de rol van consultant voor de Executive Board. In twee keer één week tijd worden de meest urgente uitdagingen en vraagstukken van de EB door eigen mensen van commentaar tot advies en praktische oplossingen voorzien. Het format is grensoverschrijdend en werkt op drie fronten.

  1. De deelnemers leren elkaar beter kennen en er ontstaat een netwerk van "vrienden" die elkaar in de onderneming ondersteunen.
  2. In een heel kort tijdsbestek leert de groep tot ultieme oplossingen te komen en deze op adequate wijze aan de EB te presenteren.
  3. Automatische "Buy In" van de deelnemers in projectgroepen om tot executie van de plannen over te gaan.